Menu
Big Kiss with Hubert de Lartigue

“Big Kiss (with Hubert de Lartigue)”

by Hubert de Lartigue
acrylic on canvas
79 x 79"More About The Artist

Hubert de Lartigue

Visit Hubert de Lartigue’s Page